ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΣΩ Τ.Π.Δ.
ΔΡΑΣΗ A'  / ΔΡΑΣΗ B'

   
English Newsletter ΕΕΤΑΑ English
 • Η Εταιρία
 • ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
 • ΚΔΒΜ-ΕΕΤΑΑ
 • Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
 • Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Προφίλ Αγοραστή
 • Πρόγραμμα "Καλλικράτης" - Ημερίδες για τη μεταφορά Αρμοδιοτήτων

  Ημερίδες ενημέρωσης - συγκρότησης δικτύου
  για την Παρακολούθηση και Υποστήριξη της Μεταφοράς των Αρμοδιοτήτων στους Νέους Δήμους
  στο πλαίσιο της πράξης
  "Μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις)"
  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

  Επιστροφή