Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 1995    Σελίδες: 288    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή βασίζεται στα πορίσματα της μελέτης "Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση" την υλοποίηση της οποίας ανάθεσε το 1992 η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Σκοπός της μελέτης υπήρξε η καταγραφή και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και η επεξεργασία προτάσεων για ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης της Τ.Α., το οποίο θα προσδιορίζει επιλεγμένους στόχους παρέμβασης και τις προϋποθέσεις επίτευξής τους και θα μπορεί να εξειδικεύεται κατά περίπτωση τοπικά, με βάση τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ιδίων των Ο.Τ.Α.

Αρχείο pdf

Επιστροφή