Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Η τουριστική προβολή σε επίπεδο Νομού. Ο νέος θεσμός των ΝΕΤΠ

Έτος έκδοσης: 1995    Σελίδες: 80    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Επιδίωξη αυτού του οδηγού είναι να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κρίσιμο θέμα της προώθησης των "τουριστικών προϊόντων" που σχεδιάζονται και παράγονται σε τοπικό, νομαρχιακό ή περιφερειακό επίπεδο.
Προϊόντα τα οποία είναι καινοτόμα και δυναμικά, για να έχουν επιτυχημένη πορεία στην αγορά, απαιτούν διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών προβολής τους.

Αρχείο pdf

Επιστροφή