Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Υπαίθρια Διαφήμιση

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 144    Έχει εξαντληθεί

Η παρούσα έκδοση επιδιώκει την παροχή ουσιαστικής βοήθειας προς το δυναμικό των Ο.Τ.Α., για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών με τη διαφήμιση ζητημάτων.
Περιλαμβάνει:
- Διαγράμματα και υποδείγματα των εκάστοτε ενεργειών και αποφάσεων, που αναφέρονται στην επιβολή τελών διαφήμισης απο τους Ο.Τ.Α.,
- όλες τις σχετικές προς το θέμα αυτό νομοθετικές ρυθμίσεις
- διευκρινιστικές εγκυκλίους και λοιπές διοικητικές αποφάσεις,
- τις απόψεις - με τη μορφή γνωμοδοτήσεων - του Νομικού Συμβουλίου του κράτους για κάποια ειδικότερα ζητήματα που θέτει η υφιστάμενη νομοθεσία αντιπροσωπευτικές δικαστικές αποφάσεις.

Αρχείο pdf

Επιστροφή