Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Το τρίγωνο της συνάντησης, Ουσία-Περιβάλλον-Προσωπικότητα

Έτος έκδοσης: 1995    Σελίδες: 206    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το απόσταγμα του Επιμορφωτικού Προγράμματος Στελεχών Φορέων της Τ.Α. σε θέματα Αντιμετώπισης της Τοξικοεξάρτησης και προστασίας από το AIDS.
Το πρόγραμμα διοργάνωσε και υλοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία με την Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. (19/9 - 2/12/94), στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Horizon και Αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης της τοξικοεξάρτησης.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 14 κείμενα ειδικών επιστημόνων, βασισμένα στη θεματική που αναπτύχθηκε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Αρχείο pdf

Επιστροφή