Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός για τη βελτίωση των κανονισμών υπηρεσιών και των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 80    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή συμβάλει στην ενημέρωση των διοικητικών οργάνων και των στελεχών των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης του προσωπικού τους καθώς και για τις διαδικασίες προσαρμογής των Κανονισμών Υπηρεσίας των Επιχειρήσεων, στις αλλαγές αυτές.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί ένα από τα προϊόντα του προγράμματος "Οι ΜΜΕ των ΟΤΑ", το οποίο υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ADAPT.

Αρχείο pdf

Επιστροφή