Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Αρκτικόλεξα που ενδιαφέρουν την Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 1996    Σελίδες: 96    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση περιλαμβάνει 1900 περίπου αρχικά γραμμάτων που συνθέτουν την ονομασία υπηρεσιών, οργανισμών ή και γεγονότων (αρκτικόλεξα).
Τα αρκτικόλεξα παρατίθενται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και δίπλα ακριβώς παρατίθενται οι λέξεις που τα συνθέτουν.
Για τα ξενόγλωσσα αρκτικόλεξα παρατίθεται και η ελεύθερη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

Αρχείο pdf

Επιστροφή