Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ Α' 21)

Έτος έκδοσης: 1996    Σελίδες: 119    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή αποτελεί κωδικοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων (Π.Δ. 30/96) που διέπουν την λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή