Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός για την οργάνωση της συντήρησης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (Σειρά επεξεργασίας νερού 2)

Έτος έκδοσης: 1995    Σελίδες: 110    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση ενός "οδηγού", όπως το παρόν τεύχος, κρίθηκε αναγκαία δεδομένης της ύπαρξης πολλών ΜΕΛ στη χώρα μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη λειτουργία τους.
Το εγχειρίδιο αυτό αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται με τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού.

Αρχείο pdf

Επιστροφή