Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Προώθηση Πολιτικών Ισότητας των δύο φύλων στην Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 112    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Νέας Ισότητας, την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) υλοποίησε το πρόγραμμα "Γυναίκες στην Αυτοδιοίκηση" στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - άξονας NOW.
Στόχος του προγράμματος ήταν η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού.
Ακολουθώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ενέργειες που υλοποιούνται και τα οποία έχουν επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό (mainstreaming), η ΕΕΤΑΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος εγχειριδίου.

Αρχείο pdf

Επιστροφή