Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Γέφυρες για την εργασία. Οδηγός για την απασχόληση των νέων στην Ευρώπη

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 128    Έχει εξαντληθεί

Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), την Εταιρία Κοινωνικής Υποστήριξης "ΑΡΣΙΣ" και με την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς καθώς και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας υλοποίησαν κατά το χρονικό διάστημα 1996-1998, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ", άξονας YOUTHSTART, το πρόγραμμα "ΙΚΑΡΟΣ 2000".
Σημαντικό χώρο μεταξύ των ενεργειών του προγράμματος, κατέλαβε η διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου "LABORA", που έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να δράσουν και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία σε διάφορα επίπεδα. Ένα από τα επίπεδα αυτά είναι η καταγραφή της ευρωπαϊκής εμπειρίας για συστήματα επαγγελματικής προετοιμασίας και απασχόλησης των νέων στις συμμετέχουσες χώρες.
Προϊόν αυτής της καταγραφής είναι ο συγκεκριμένος Ευρωπαϊκός Οδηγός που περιλαμβάνει θέματα, τα οποία αναπτύσσονται από κάθε διακρατικό εταίρο και αφορούν την χώρα του, σχετικά με :
τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα για την απασχόληση των νέων,
τις δημόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση,
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
τη μεθοδολογία επαγγελματικού προσανατολισμού που ακολουθήθηκε σε κάθε εθνικό πρόγραμμα του δικτύου "LABORA".

Αρχείο pdf

Επιστροφή