Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οδηγός λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων (Σειρά επεξεργασίας νερού 1)

Έτος έκδοσης: 1995    Σελίδες: 168    Έχει εξαντληθεί

Το εγχειρίδιο αυτό είναι πρακτικό και εύληπτο βοήθημα για τους υπεύθυνους λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ), παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την καθημερινή λειτουργία όσο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων.
Καλύπτει όλο το φάσμα που αφορά μια ΜΕΛ, από τις βασικές επιλογές κατά την κατασκευή της, ως την αναγνώριση και την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται καθημερινά.

Αρχείο pdf

Επιστροφή