Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Το προσωπικό των ΟΤΑ (Τόμοι Α & Β)

Έτος έκδοσης: 1996    Σελίδες: 817    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Στη δίτομη αυτή έκδοση έχει συγκεντρωθεί το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., με στόχο τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για όλα τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό αυτό.
Ειδικότερα στην ως άνω έκδοση έχουν συμπεριληφθεί :
- Κωδικοποιημένος ο νόμος 1188/81 μέχρι και το Ν. 2307/95. - Οι μεταγενέστεροι του Ν. 2307/95 νόμοι, στους οποίους γίνεται αναφορά στα σημεία του Ν. 1188/81 ή άλλων νόμων που έχουν τροποποιηθεί με τους νόμους αυτούς.
- Ερμηνευτικές σημειώσεις κατ' άρθρο.
- Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που αφορούν το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου.
- Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα και Εγκύκλιοι.
- Εγγραφα του ΑΣΕΠ που περιέχουν οδηγίες και Υποδείγματα για τους τρόπους και τις διαδικασίες πρόσληψης κάθε κατηγορίας προσωπικού.
- Διατάξεις σχετικές με τον ορισμό του δημόσιου τομέα, το ενιαίο βαθμολόγιο, τις άδειες και τα ασφαλιστικά του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
- Υποδείγματα Ο.Ε.Υ.
Η αρίθμηση των άρθρων ακολουθεί εκείνη του Ν. 1188/81.
Παράλληλα έγινε προσαρμογή διατάξεων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ν. 2190/94 στο καθεστώς πρόσληψης προσωπικού.

Επιστροφή