Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Προσαρμογή ευρωπαϊκών μοντέλων προετοιμασίας και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας

Έτος έκδοσης: 1998    Σελίδες: 72    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η ΕΕΤΑΑ αξιοποιώντας την Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - άξονας YOUTHSTART με το Πρόγραμμα "Ικαρος 2000", επιχειρεί να εισάγει νέους τρόπους και τεχνικές για τον προσανατολισμό και την προετοιμασία της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας.<
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), την Εταιρία Κοινωνικής Υποστήριξης "ΑΡΣΙΣ" και με την υποστήριξη και συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς καθώς και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, μελετά προετοιμάζει και αναπτύσσει πειραματικά ένα νέο θεσμό, τα Κέντρα Προετοιμασίας για την Εργασία (Κ.Π.Ε.) που πρωτοϊδρύονται σε τρεις περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας (Πάτρα, Ξάνθη, Ιωάννινα).
Η έκδοση αυτή εξετάζει τα συστήματα, τις υπηρεσίες και τις πρακτικές του επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν να παρουσιάσουν πέντε (5) Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο "Labora" (Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα)

Αρχείο pdf

Επιστροφή