Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Λεξικό των Διοικητικών Μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων (1912 - 2001)

Έτος έκδοσης: 2002    Σελίδες: 1060    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας ενός λεξικού στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι διοικητικές μεταβολές που επήλθαν σε Δήμους και Κοινότητες από την ίδρυσή τους με το διάταγμα ΔΝΖ (1912), έως την πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ν.2539 / 1997 («Ι. Καποδίστριας»).
Το λεξικό περιλαμβάνει όλες τις ονομασίες των Δήμων και των Κοινοτήτων μετά το 1912 και όλες τις ονοματολογικές και Διοικητικές μεταβολές που συντελέστηκαν στη διάρκεια των ετών μέχρι σήμερα.

Αρχείο pdf

Επιστροφή