Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Πρακτικός οδηγός για δραστηριότητες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Έτος έκδοσης: 2002    Σελίδες: 104    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή περιγράφει με συντομία τους γενικούς παιδαγωγικούς στόχους των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, αναφέρει τις μεταβλητές που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους και τέλος προτείνει διάφορα είδη προγραμμάτων, με συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε είδος.

Επιστροφή