Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Γ' ΚΠΣ - Συνοπτικός Οδηγός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2001    Σελίδες: 120    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός στοχεύει στην παρουσίαση μιας συνολικής εικόνας του Γ' ΚΠΣ, του πολιτικού και επιχειρησιακού πλαισίου του, αλλά και των υποχρεώσεων και πρωτοβουλιών που η αξιοποίηση του συνεπάγονται για την Αυτοδιοίκηση.

Αρχείο pdf

Επιστροφή