Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου επί θεμάτων δαπανών ΟΤΑ α' βαθμού ετών 2000-2006

Έτος έκδοσης: 2006    Σελίδες: 120    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις της 16ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου των ετών 2000 - 2006, που αφορούν θέματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΟΤΑ

Αρχείο pdf

Επιστροφή