Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Ευρώ και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικός Οδηγός Προετοιμασίας

Έτος έκδοσης: 2001    Σελίδες: 32    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Βασική επιδίωση του παρόντος οδηγού είναι να βοηθήσει τους ΟΤΑ και ιδιαίτερα τα Διευθυντικά στελέχη τους να προετοιμαστούν κατάλληλα και έγκαιρα ενόψει της εισαγωγής του ευρώ

Αρχείο pdf

Επιστροφή