Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οι χάρτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έτος έκδοσης: 2004    Σελίδες: 146    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Πρόκειται για μία έκδοση με τους χάρτες των Νομών της χώρας.
Σε κάθε Νομό εμφανίζονται τα όρια και οι ονομασίες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των Τοπικών Διαμερισμάτων.
Παράλληλα, ένα συνοδευτικό κείμενο για κάθε Περιφέρεια και Νομό, αναφέρει χαρακτηριστικά, ιστορικά, δημογραφικά και άλλα, στοιχεία αυτών.

Επιστροφή