Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999

Έτος έκδοσης: 2000    Σελίδες: 312    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Π.Δ. 410/1995) με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του μέχρι την εφαρμογή του Ν. 2753/1999

Αρχείο pdf

Επιστροφή