Λεπτομέρειες έκδοσης
 

1ο Πενταετές Πρόγραμμα Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας 1997-2001 στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έτος έκδοσης: 2002    Σελίδες: 40    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση, σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων - δράσεων που υλοποιήθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Α' πενταετούς Προγράμματος (1997 - 2001) της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Κ.Α.Β.).
Το Πρόγραμμα αυτό αγκάλιασε χώρες όπως η Κύπρος καθώς και χώρες που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της γεωπολιτικής σφαίρας ενδιαφερόντων και συνεργασίας της Ελλάδας, όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Αρμενία, η Λιβύη, η Τυνησία, η Μάλτα, η Παλαιστινιακή Αρχή, κλπ.

Αρχείο pdf

Επιστροφή