Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των ΟΤΑ και τη μετάβαση της Τ.Α. στην Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Έτος έκδοσης: 2007    Σελίδες: 32    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή αποτελεί ευρεία περίληψη της ομότιτλης μελέτης που εκπόνησε η ΕΕΤΑΑ, το 2006, για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).
Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση και ο εντοπισμός όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των ΟΤΑ να υποστηρίξουν το στόχο της Τοπικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΤΗΔ) αλλά και να προσαρμόσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους στο νέο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή