Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Απόδημος Ελληνισμός

Έτος έκδοσης: 2001    Σελίδες: 312    Έχει εξαντληθεί

Στην έκδοση αυτή καταγράφονται:
α) Μορφολογικά δεδομένα του απόδημου Ελληνισμού
β) Οι κατευθυντήριες γραμμές και η εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού
γ) Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής για τον απόδημο ελληνισμό
δ) Η εξειδίκευση των στόχων και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης

Αρχείο pdf

Επιστροφή