Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

Έτος έκδοσης: 2006    Σελίδες: 844    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Περιέχει
α) Ν.3463/2006
β) Σχετική Νομοθεσία,
γ) Νομολογία,
δ) Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ.

Αρχείο pdf

Επιστροφή