Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στα ΠΕΠ (ΚΠΣ 2002-2006). Οδηγός Σχεδιασμού

Έτος έκδοσης: 2002    Σελίδες: 143    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και απευθύνεται στους φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν Σχέδια Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο πλαίσιο των Μέτρων "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" πουπεριλαμβάνονται στα ΠΕΠ.
Βασίζεται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομία και Οικονομικών και Εργασία & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το "Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των Ολοκληρωμένων ΠΑρεμβάσεων στα πλαίσια του Μέτρου "Τοπικές Πρωτοβουλίες για την Απασχόληση", των ΠΕΠ κατά το Γ' ΚΠΣ, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (α.π. 112852-19.06.2002, ΦΕΚ 786Β/26.06.2002)

Αρχείο pdf

Επιστροφή