Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλλικράτης. Ο ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στη νέα Περιφέρεια

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 36    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Με την έκδοση αυτή επιχειρείται η αναλυτική προσέγγιση του ρόλου των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας στο πλαίσιο τρίων νέων βασικών λειτουργικών πεδίων.
Το πρώτο πεδίο αφορά τον πολιτικό ρόλο των αιρετών οργάνων και την πολιτική εκπροσώπηση, στο πλαίσιο των νέων διευρυμένων χωρικών ενοτήτων της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Το δεύτερο πεδίο αφορά τον αναπτυξιακό ρόλο των αιρετών οργάνων, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός και διευρυμένος σε καίριους τομείς.
Τέλος, το τρίτο πεδίο αφορά τον κοινωνικό ρόλο των αιρετών οργάνων, στα πλαίσια της άναληψης από τις Περιφέρειες, λειτουργιών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή