Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ενδοδημοτική Αποκέντρωση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 35    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Με την έκδοση αυτή επιχειρείται να αποσαφηνιστεί η έννοια της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Έτσι, παρουσιάζονται τα όργανα και οι αρμοδιότητες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και ζητήματα συμμετοχής των δημοτικών - κονοτικών συμβουλίων στις λειτουργίες του Δήμου και τη λειτουργία των ίδιων των συμβουλίων αυτών.

Αρχείο pdf

Επιστροφή