Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλλικράτης. Οδηγός του Δημότη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις του Δήμου. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 128    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός που παρουσιάζει πιο ολοκληρωμένα τις υποχρέωσεις και δεσμεύσεις του Δήμου προς τους Δημότες.
Επίσης, αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δημότη στις συναλλαγές του με το Δήμο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Αρχείο pdf

Επιστροφή