Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλλικράτης. Οδηγός του Πολίτη. Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις της Περιφέρειας. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πολίτη

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 31    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός που παρουσιάζει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Περιφέρειας προς τους Πολίτες.
Επίσης, αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών στις συναλλαγές του με την Περιφέρεια και με τις υπηρεσίες του Δημοσίου γενικότερα, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Αρχείο pdf

Επιστροφή