Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Η Απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 40    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή αναλύει τα οριζόμενα από τον Ν.3852/2010 ως προς την απασχόληση προσωπικού από τους Δήμους, τις Ενώσεις ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, καθώς και τις Επιχειρήσεις των Δήμων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή