Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλλικράτης. Η απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 95    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή ασχολείται πιο ολοκληρωμένα με την απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς εξετάξει τα θέματα απασχόλησης προσωπικού και για τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, του Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως αυτά ορίζονται με το ν. 3852/2010.

Αρχείο pdf

Επιστροφή