Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ο Ρόλος των Αιρετών Συμβούλων στο νέο Δήμο

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 32    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Με την έκδοση αυτή επιχειρείται η αναλυτική προσέγγιση του ρόλου των αιρετών οργάνων των Δήμων στο πλαίσιο τρίων βασικών λειτουργικών πεδίων.
Το πρώτο πεδίο αφορά τον πολιτικό ρόλο των αιρετών οργάνων και την πολιτική εκπροσώπηση, στο πλαίσιο των νέων διευρυμένων χωρικών ενοτήτων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Το δεύτερο πεδίο αφορά τον αναπτυξιακό ρόλο των αιρετών οργάνων, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός και διευρυμένος σε καίριους τομείς.
Τέλος, το τρίτο πεδίο αφορά τον κοινωνικό ρόλο των αιρετών οργάνων στο πλαίσιο της άναληψης από τους Δήμους λειτουργιών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή