Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 52    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζεται η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η μετάβαση ενός αυτοδιοικητικού οργανισμού στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Αρχείο pdf

Επιστροφή