Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Πολιτική Προστασία και Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 72    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή αποτελεί στην ουσία έναν οδηγό για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και την εφαρμογή τους από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Αρχικά εξηγούνται βασικές έννοιες τις πολιτικής προστασίας και αναφέρονται οι δομές και οι λειτουργίες της πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια ειδικά ζητήματα πολιτκής προστασίας και τελείωνοντας, αναφέρεται τι πρέπει να κάνουν οι αιρετοί με την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος "Καλλικράτης".

Αρχείο pdf

Επιστροφή