Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλλικράτης. Η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκριτικά στοιχεία και πολιτικές.

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 447    Διατίθεται δωρεάν 1 αντίτυπο

Η έκδοση αυτή έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της πρόσφατης Ευρωπαϊκής εμπειρίας σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα που επηρεάζουν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Τ.Α. ενώ στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η εμπειρία από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά.

Αρχείο pdf

Επιστροφή