Λεπτομέρειες έκδοσης
 

Καλλικράτης. Η απασχόληση στην Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 24    Έχει εξαντληθεί

Η έκδοση αυτή αναλύει τα οριζόμενα από τον Ν.3852/2010 ως προς την απασχόληση προσωπικού από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο Περιφέρειας.

Αρχείο pdf

Επιστροφή