Λεπτομέρειες έκδοσης
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Έτος έκδοσης: 2011    Σελίδες: 64    Έχει εξαντληθεί

Στην έκδοση αυτή επιχειρείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και θεμάτων από τη σκοπιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, παρουσιάζεται ο ρόλος της Τ.Α. αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και αναφέρονται καλές πρακτικές ως οδηγοί στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Αρχείο pdf

Επιστροφή