ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5173
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/01/2024 - 31/03/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων με δυνατότητα ενσωμάτωσης έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6652
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/01/2024 - 06/09/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6493
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/01/2024 - 30/04/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Call for proposals to promote gender equality (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-GE
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/12/2023 - 29/02/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 1η Πρόσκληση – Α΄ Στάδιο INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4213
Πρόγραμμα : Ελλάδα-Κύπρος
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/12/2023 - 31/01/2024

Επιστροφή