ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4007
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/02/2020 - 31/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση / Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, 4.3.1, ΟΠΣ 1760 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1760
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/10/2018 - 22/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κ.Χ. 2019
Πρόγραμμα : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/12/2019 - 31/07/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/05/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ (1η πρόσκληση) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 01
Πρόγραμμα : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/01/2023 - 31/05/2023

Επιστροφή