ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 839

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5234
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2023 - 31/01/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5334
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2023 - 30/04/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Τοπικά Χωρικά Σχέδια. Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Μελέτες Πολεοδόμησης (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5351
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2023 - 30/04/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (μεταφερόμενες πράξεις) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5131
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2023 - 15/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Τουριστική Προβολή (μεταφερόμενες πράξεις) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5111
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/11/2023 - 15/12/2023

Επιστροφή