ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Supporting initiatives in the Field of Drugs Policy - JUST-DRUGS-AG (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 22/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4) - AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Όλα τα Προγράμματα
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 28/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Support for multi programmes - ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 28/04/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2023 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Αρ. Απόφασης 256.8.1/2023
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/12/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : GR-ENVIRONMENT: CALL NO 1: WATER MANAGEMENT SOLUTIONS IMPLEMENTED -DESALINATION PLANTS (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Call for proposals code: Output_1_1_01 S/N EEA Management Information System (MIS) : 4677
Πρόγραμμα : Water Managment / Διαχείριση Υδάτων ΕΟΧ 2014 - 2021 (Programme D)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/03/2021

Επιστροφή