ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 717

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : PLATFORMA Awards (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : PLATFORMA AWARDS
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/05/2022 - 15/07/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5901
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/05/2022 - 10/06/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ AMEA ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5654
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/05/2022 - 25/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5823
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2022 - 15/06/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΑΠ-2022
Πρόγραμμα : ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για τα έτη 2021-2022
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/05/2022 - 27/05/2022

Επιστροφή