ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 5173
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Στόχος είναι η κάλυψη των στεγαστικών εκπαιδευτικών αναγκών και τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών σε εκπαιδευτικές υποδομές των νησιών της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης, την αποσυμφόρηση του μαθητικού πληθυσμού και στη διασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται παρεμβάσεις:
• κατασκευής / επέκτασης / αναβάθμισης / αναδιαρρύθμισης / στατικής ενίσχυσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια)
• εξασφάλισης της προσβασιμότητας ΑμεΑ των υποδομών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/01/2024  Λήξη: 31/03/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"
Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22 Ερμούπολη 84100
Πληροφορίες: Αγγ. Παλαιολόγου
Τηλ.: 2281360819, 2281360800
Email: notioaigaio@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση