ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 736

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 726
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2023 - 18/05/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 726
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2023 - 29/03/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση δράσης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Κεντρική Μακεδονία) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/02/2023 - 30/06/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/02/2023 - 31/05/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260
Πρόγραμμα : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/01/2023 - 02/05/2023

Επιστροφή