ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 839

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία [ΚΔΗΦΑμεΑ] (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3046
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/10/2023 - 10/11/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας στην Κεντρική Μακεδονία (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4597
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 09/10/2023 - 29/12/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προστασία παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και τη διάβρωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4352
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/10/2023 - 31/01/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1626
Πρόγραμμα : ΕΠ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/09/2023 - 28/03/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4932
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/09/2023 - 16/01/2024

Επιστροφή