ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 712

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Yποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων LIFE για το 2023 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/03/2023 - 31/05/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 746
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/03/2023 - 28/04/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1067
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/02/2023 - 30/04/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 726
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2023 - 29/03/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260
Πρόγραμμα : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/01/2023 - 02/05/2023

Προηγούμενη123456789...142143Επόμενη

Επιστροφή