ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Return and readmission of irregular migrants in the EU (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/ 2022 «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας». (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 5/ 2022
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2022 -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/07/2022 -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (Συνεχίζεται με τη νέα πρόσκληση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ"/ ΨΗΜΕΤ 2021 - 2027/ κωδ. 241) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6039
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/07/2022 - 25/01/2023

Επιστροφή