ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 736

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : JUST-2023-JCOO: Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσεων για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : JUST-2023-JCOO
Πρόγραμμα : JUSTICE (JUST): Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη" 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/12/2022 - 20/04/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : JUST-2023-JTRA Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις δράσης για τη στήριξη διακρατικών έργων σχετικά με την κατάρτιση επαγγελματιών της δικαιοσύνης που καλύπτουν το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο ή θεμελιωδών δικαιωμάτων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : JUST-2023-JTRA
Πρόγραμμα : JUSTICE (JUST): Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη" 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/12/2022 - 19/04/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : CERV-2023-EQUAL: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, ξενοφοβία και διακρίσεις (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2023-EQUAL
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/12/2022 - 20/06/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2022) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/12/2022 - 05/05/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στην Τρίπολη και στην Κόρινθο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6539
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/12/2022 - 31/03/2023

Επιστροφή