ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων
Κατηγορία Δικαιούχων :
Προϋπολογισμός : 885.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : ΦΕΚ 4347/Β'/21.09.2021 /Αριθμ. 95692 (σχετικό αρχείο)

Εκτύπωση   Προσκλήσεις