ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 736

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΕΚ: 5361/Β/2022
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΥΛΩΝΑΣ 2)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/10/2022 - 12/06/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία / Βελτίωση Υποδομών Άθλησης και Αναψυχή (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6288
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/10/2022 - 18/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣΑΑ: 19.2.4.1_2/ M2931818
Πρόγραμμα : LEADER/CLLD (Μέτρο 19)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/10/2022 - 22/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Κυκλάδων μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 2η Πρόσκληση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6287
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/09/2022 - 15/11/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6134
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/08/2022 - 11/11/2022

Επιστροφή