ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάδειξη και αναβάθμιση τοπικών κέντρων και κέντρων γειτονιάς (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5531
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/11/2023 - 12/04/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αστικές αναπλάσεις ανοικτών δημόσιων χώρων και αξιοποίηση ανενεργών υποδομών και κτιρίων προς όφελος της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5535
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 13/11/2023 - 12/04/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης (μεταφερόμενα έργα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 668
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/11/2023 - 30/06/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση RSO2.5.γ. : Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών - Δράσεις Θαλάσσιας Στρατηγικής & Ολοκλήρωση Θαλάσσιων Χωροταξικών Πλαισίων. Σχέδια και παρεμβάσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικούς πόρους πόσιμου νερού (Master Plan, Σχέδια Ασφάλειας Νερού, κ.α.)» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 866
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/11/2023 - 31/05/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Δράση RSO2.1.α: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3067
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/11/2023 - 31/01/2024

Επιστροφή