ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης” της ΟΧΕ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3418
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αξιοποίηση και Ψηφιακή - ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3425
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/12/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018 (Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για δέσμευση πίστωσης αρθεισων απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κ.Χ. 2020
Πρόγραμμα : Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/03/2020 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3569
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3500
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2019 - 31/12/2022

Επιστροφή