ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 736

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ (1η πρόσκληση) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 01
Πρόγραμμα : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/01/2023 - 31/05/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ για το 2023 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS + (2021 - 2027)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/01/2023 - 22/03/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6659
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/01/2023 - 31/01/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6058
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/12/2022 - 31/01/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : CERV-2023-ΔΑΦΝΗ - Kαταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2023-DAPHNE
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/12/2022 - 19/04/2023

Επιστροφή