ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2021 («Πρόγραμμα προεργασίας περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης») (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 16/2021
Πρόγραμμα : Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/11/2021 -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΑΔΑ: 65Σ346Ψ844-ΖΔΓ
Πρόγραμμα : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε. (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4561
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/11/2020 -

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για το ΧΠ "Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020" στους άξονες προτεραιότητας 1,2,4 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Επιστροφή