ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση RSO4.2.β: Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νεα) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3471
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2024 - 30/04/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση / επέκταση / βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6611
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/01/2024 - 30/04/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών ύδρευσης/ΟΧΕ Λιμνών και Ποταμών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6254
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/01/2024 - 29/02/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσης 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδ. πρόσκλησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α.: 4.3.1_Α.E.Τ.Π._2023
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/01/2024 - 09/02/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_V (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7500
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/01/2024 - 28/06/2024

Επιστροφή