ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ID: 16931
Πρόγραμμα : Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/10/2023 - 31/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4953
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/10/2023 - 30/11/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2411
Πρόγραμμα : ΕΠ Μεταφορές
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/10/2023 - 31/12/2027

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Ύδρευσης (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5012
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/10/2023 - 29/02/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση δράσεων του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4392
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/10/2023 - 16/01/2024

Επιστροφή