ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 710

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5744
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/04/2022 - 26/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5743
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/03/2022 - 12/08/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5642
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 17/03/2022 - 02/05/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας κατ' οίκον προς ευπαθείς ομάδες της περιοχής παρέμβασης (ΟΧΕ Μάνης) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5712
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/03/2022 - 15/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος της ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5649
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/03/2022 - 17/06/2022

Επιστροφή